"Issuable Quantity Balance"
Bincard No.: 903, Name of Item: Electricity Measuring Equipments/ HT CTs/ 11 KV HT Measuring CTs 025/5 A
Sr. No.Circle NameStore NameQty BalanceUnits
1 Faridabad CircleM & T Lab. Faridabad 2 Nos.
2 Gurugram-I CircleM and T Lab. Gurugram 10 Nos.
3 Hisar CircleM & T Lab. Hisar 2 Nos.
 Total: 14