"Issuable Quantity Balance"
Bincard No.: 909, Name of Item: Electricity Measuring Equipments/ HT CTs/ 11 KV HT Measuring CTs 100/5 A
Sr. No.Circle NameStore NameQty BalanceUnits
1 Faridabad CircleM & T Lab. Faridabad 0 Nos.
2 Gurugram-I CircleM and T Lab. Gurugram 3 Nos.
3 Hisar CircleM & T Lab. Hisar 0 Nos.
 Total: 3