"Issuable Quantity Balance"
Bincard No.: 668, Name of Item: Sub/Station Equipments/ BREAKERS & PANELS/ Capacitor Bank 100 KVAR (6.73)
Sr. No.Circle NameStore NameQty BalanceUnits
1 Bhiwani CircleDivisional Store Bhiwani 12 Nos.
2 Hisar CircleCentral Store Hisar 0 Nos.
3 Sirsa CircleDivisional Store Sirsa 12 Nos.
4 Gurugram-I CircleDivisional Store Gurugram 6 Nos.
 Total: 30